Français en bas

Dagindeling

 • 09u30 | Onthaal
 • 10u00 | Openingssessie (in het Nederlands met simultaanvertaling naar het Frans)
 • 11u30 | Keuzesessies (verplicht in te schrijven)
 • 13u00 | Lunch
 • 14u00 | Dynamic Learning Space
 • 16u30 | Afsluitende act & receptie


Het congres gaat door in de zalen van La Tricoterie,
Théodore Verhaegenstraat 158, 1060 Brussel.

De voertaal van het congres is Nederlands. Een aantal sessies zijn in het Frans of worden simultaan vertaald (zie programma).

Prijzen en betaling

De prijs om deel te nemen aan het congres bepaal je zelf: € 40 (sociaal tarief), € 70 (standaardtarief) of € 100 (solidariteitstarief).
Inbegrepen in de prijs zijn dranken en een lunchmaaltijd.

Lever je een bijdrage aan het congres of geef je een sessie? Dan hoef je niets te betalen. Maar schrijf je, vanwege logistieke redenen, wel in wanneer je sessies wil volgen!

Disposition du jour

 • 09h30 | Réception
 • 10h00 | Session d’ouverture (en néerlandais avec traduction simultanée en français)
 • 11h30 | Sessions électives (inscription obligatoire)
 • 13h00 | Déjeuner
 • 14h00 | Dynamic Learning Space
 • 16h30 | Acte de clôture et réception


Où ? La Tricoterie, rue Théodore Verhaegen 158, 1060 Bruxelles.

La langue principale du congrès est le néerlandais. Certaines sessions sont en français ou seront traduites simultanément (voir programme).

Prix et paiement

Le prix de la participation à la conférence est libre : 40 € (tarif social), 70 € (tarif normal) ou 100 € (tarif de solidarité). Les boissons et le repas de midi sont inclus dans le prix.

Vous apportez une contribution à la conférence ou vous donnez une session ? Dans ce cas, vous ne devez rien payer. Mais pour des raisons logistiques, inscrivez-vous si vous souhaitez assister aux sessions !

Info & aanvragen: congres@jes.be

Inschrijven hier! – Inscrivez-vous!


Kies de workshop die je in de voormiddag wil doen:
Choisissez l’atelier que vous voulez faire le matin:

Sterker naar Werk – Plus fort au travail
JES in de publieke ruimte – JES dans l’espace public
Politiserend Werken – Le travail politique
Geintegreerd aan de slag – Le travail transversal
Stedelijk leiderschap – Le leadership urbain
Contrastrijk Brussel – Bruxelles riche en contraste
LomapIk betaal – Je paye

We voorzien een sociaal tarief voor vrijwilligers, studenten
en organisaties die krap bij kas zitten.

Wijze van betaling – Mode de paiement

Ik schrijf het gekozen bedrag over op rekening nr BE50 8939 4413 5118 van JES vzw.
Graag met vermelding ‘congres + naam van de deelnemer’.

Je n’ai pas besoin d’une facture. Je transfère le montant choisi sur le compte BE50 8939 4413 5118 de l’asbl JES. Veuillez mentionner “congrès + nom du participant”.

Ik wacht met betalen tot ik de factuur heb ontvangen.
De factuur wordt verzonden naar het mailadres van de inschrijver (zie boven).
Gelieve de factuur vervolgens aan de boekhouding van je organisatie te bezorgen.
Voor de opmaak van een factuur: vermeld hieronder naam van de organisatie en het facturatieadres,

Je ne paierai pas avant d’avoir reçu la facture.
La facture sera envoyée à l’adresse électronique de la personne inscrite (voir ci-dessus). Veuillez ensuite soumettre la facture au service comptable de votre organisation.
Pour le formatage de la facture : veuillez inclure le nom de l’organisation et l’adresse de facturation ci-dessous.

Op de factuur moet een bestelbonnummer vermeld worden .
Bezorg ons de bestelbon per mail naar boekhouding@jes.be, wij kunnen het bestelbonnummer dan op de factuur vermelden.

Mon inscription expire avec un bon de commande.
Envoyez-nous le bon de commande par e-mail à boekhouding@jes.be, nous pourrons alors inclure le numéro du bon de commande sur la facture.

Wil je nog iets kwijt? – Vous souhaitez ajouter quelque chose ?