Bxl Open View: een digitaal mozaïekverhaal dat Brussel in- en uitademt

...

Op 6 oktober 2016 lanceerden we BXL Open View, een online mediakanaal waar de leefwereld van jongeren in de stad centraal staat. Een platform dat door middel van verhalen wil inspireren, verbinden en in de eerste plaats jongeren wil versterken. Omdat Bxl Open View zonet werd genomineerd als best practice bij de Mixity awards (hoera!), halen we deze blogpost nog eens uit ons archief.

Met een nieuw mediakanaal vinden we het warm water niet uit. Wat voor ons echter van belang is, is de start van een nieuwe verzameling. Een multimedia-archief met verhalen van jongeren over hun leefwereld in deze grootstad en dat in verschillende digitale expressievormen: video, audio, fotografie, games en experimentele media.

Enkele concrete drijfveren creëerden de urgentie voor dit project. Ten eerste willen we als jeugdorganisatie de stem van jongeren hoor- en zichtbaarder maken. Er komen immers zoveel interessante en betekenisvolle audiovisuele verhalen van jongeren tot stand die te waardevol zijn om aan de vluchtigheid over te laten. We mogen ons niet beperken tot de grote maalstroom van de newsfeed en one minute scoops . Wat daarom misschien nog belangrijker is dan het delen van een bepaald verhaal, is een algemene sfeer creëren waar we terug tijd en ruimte vrijmaken voor elkaars verhalen. En dat zonder te kijken naar de actuele marktwaarde ervan. Met BXL Open View willen we aan zo n sfeer bijdragen.


Digital story Who are you  gaat over identiteitsvragen op basis van huidskleur.

Door het aanbrengen van een veelheid van perspectieven gaan we samen eenzijdige beeldvorming over Brussel en haar jongeren uit de weg. Door middel van specifieke functies, is het mogelijk om thematische of geografische verbindingen te maken tussen verschillende bijdragen. Op korte termijn zal BXL Open View één groot mozaïekverhaal worden dat Brussel in- en uitademt. In die zin bouwen we wat verder op Lomap, een tool waarmee ondertussen meer dan tienduizend buurtfoto s van jongeren met hun meningen samen 1 grote subjectieve kaartlaag van de stad vormen.

Een extra motivatie is dat dit project een nieuw kader biedt om met enkele

partners

samen te werken. Organisaties zoals o.a. d Broej, De Pianofabriek Citylab, Zinnema en Cultureghem zullen samen met ons voor de content zorgen. Elk verhaal wordt een digitale postkaart die iedereen kan verspreiden via e-mail en sociale media, of waarom niet: als een fysieke postkaart. Een redactieteam van verschillende jongeren bewaken de kwaliteit en de thematische rode draad. Wie als jongere ondersteuning zoekt om een verhaal in een multimediale vorm te gieten, kan ondersteuning aanvragen bij onze multimediawerking BEAM.

In de documentaire Gelijke kansen op school komen Brusselse kinderen en jongeren aan het woord over het onderwijs. (Via Caroline Van Kerckhoven, d Broej)

Tot slot willen we nog benadrukken dat dit project gepaard gaat met een bredere oproep: een oproep om op zoek te gaan naar betekenisvolle verhalen van jongeren, deze samen met hen vorm te geven en hun stem te delen. We hopen zo samen de empathiebrug, de klik in ons denken die voor duurzame verbindingen zorgt tussen ons en de andere, te kunnen verbreden en verstevigen. Een complexe stad als Brussel kan dit zeker gebruiken.

Een still uit de mooie HUCK Magazine reportage Teenage Utopia: Skating through the lockdown 

Meer info over BXL Open View:
www.bxlopenview.be
Volg ons via Facebook
Mail ons via info@bxlopenview.be

Bxl Open View is een initiatief van BEAM en een project van JES, en kwam tot stand met steun van de VGC.

Geschreven door Lennert Mottar

citaat