Jongeren moeten zich gesteund en gehoord voelen. JES-medewerkers zijn vaak een vertrouwensfiguur en bieden een luisterend oor. Zo komen kinderen en jongeren met welzijnsvragen bij hen terecht. Waar nodig en mogelijk bieden we een antwoord binnen de JES-werking of verwijzen we door naar onze partners.

In Brussel zijn we actief binnen het straathoekwerk. Onze straathoekwerkers zijn de voelsprieten van de stad en gaan laagdrempelig aan de slag. Ze zoeken jongeren op in hun natuurlijke omgeving zoals straten, pleintjes, caf├ęs, metrostations… en werken op hun ritme: hun vragen en waarden staan centraal. Ze gaan zowel individueel als in groep aan de slag.

In Gent bieden we via het Mobiel Jeugdwelzijnswerk activiteiten aan en versterken we de jongeren door hen op te zoeken in hun wijk. Van daaruit bouwen we bruggen naar andere levensdomeinen. We maken de brug tussen jeugdwerk en welzijn door jongeren via activiteiten toe te leiden naar OverKop Gent, waar de JES-jeugdwerkmethodiek centraal staat. Hierdoor vinden jongeren sneller de weg naar het OverKophuis.

Als straathoekwerker moet je de cultuur van de jongeren begrijpen. Zo niet, dan zal je moeilijker connectie maken. Een vertrouwensband opbouwen hangt af van je werkwijze. Ik probeer mensen op hun gemak te stellen zodat we over alles kunnen praten.

Gerelateerd nieuws