Een duurzame plek op de arbeidsmarkt voor alle jongeren uit de stad, daar gaan we voor. In het bijzonder voor jongeren die moeilijk aansluiting vinden op de arbeidsmarkt, binnen het onderwijs of in opleidingscentra. JES coacht in Antwerpen, Brussel en Gent heel wat jongeren naar een passende job of opleiding. We zetten in op outreach en activering. De rest van ons arbeidsmarktgerichte aanbod in Brussel bestaat uit competentieversterkende trajecten.

Onze jobcoaches vertrekken vanuit een vertrouwensband met jongeren. Dit is een goed fundament om samen participatief en dus op maat van de jongeren op pad te gaan in de zoektocht naar een duurzame job. In ons competentieversterkend aanbod, waarbinnen we samenwerken met werkgevers en opleidingscentra, vertrekken we van een hedendaags competentiekader dat levensbreed en dus ook in verschillende werkcontexten inzetbaar is.

  • We werken geïntegreerd en vanuit verschillende levensdomeinen.
  • We werken vindplaatsgericht en zijn toegankelijk, vanuit de specifieke leefwereld van jongeren en zijn offline en online bereikbaar. Onze werkwijze via outreach en activering is uniek. Ook onze straathoekwerkers spelen hierbij een cruciale rol.
  • We zoeken een win-winsituatie waar iedereen beter van wordt: zowel de jongere als de werkgever of het opleidingscentrum.
  • We blijven antwoorden formuleren op uitdagingen die ons allen aanbelangen: o.a. jeugdwerkloosheid, veranderende arbeidsmarkt, diverse samenleving …
  • We gaan verder dan alleen softskills. Door in te zetten op competenties op maat van jongeren én hun werkplek, nieuwe methodieken gekoppeld aan ervaringsleren en active reviewing blijven we up to date voor een arbeidsmarkt in verandering.

Met steun van:

Een plek op de arbeidsmarkt voor alle jongeren uit de stad: daar gaan we voor

Jongeren aanmelden?

Voor Brusselse jongeren

famke.heylen@jes.be;

Voor Antwerpse jongeren

mostafa.ameziane@jes.be;

Voor Gentse jongeren

griet.dewachter@jes.be;

Voor een coaching in Antwerpen, Brussel of Gent

Brussel

Gent

Antwerpen

JES blogt:

opleidingen;corona