JES

Hoofdzetel
Werkhuizenstraat 3
1080 Sint-Jans-Molenbeek
tel. 02/411 68 83
fax 02/410 60 43

Directie

Algemeen directeur: Els Van Effelterre 0491/16 47 18
Directeur zakelijk beleid: Inge Van Brabant 0498/23 99 69
Directeur Brussel & inhoudelijk beleid: Liselotte Vanheukelom 02/411 68 83

Pers

Contacteer Liselotte Vanheukelom

Aanspreekpunt Integriteit (API)

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren bij JES als er sprake is van een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder aan waarheidsvinding te doen.

Griet De Wachter: griet.dewachter@jes.be – 0478/ 68 24 47
Sarah Storme: sarah.storme@jes.be – 0478/ 65 00 45

Directie

els.vaneffelterre@jes.be; inge.vanbrabant@jes.be; liselotte.vanheukelom@jes.be;

Onthaal

esmeralda.orogarcia@jes.be; willie@jes.be;evangelos.papadoudis@jes.be;

Personeel

hanane.elmkacher@jes.be; samira.mai@jes.be; chaimae.azahaf@jes.be;

Pers

lisa.depelsmaeker@jes.be;

Boekhouding

tine.patroons@jes.be; frank.vandenbrande@jes.be; hayat.azarioh@jes.be; margharet.navarro@jes.be;

Contacteer het boekhoudteam via boekhouding@jes.be

Staf

jeroen.bels@jes.be; koen.hanssens@jes.be; lisa.depelsmaeker@jes.be; wies.leysen@jes.be; katrien.ponsaerts@jes.be; simon.standaert@jes.be;