JES is als onderwijspartner een aanbieder van éénmalige activiteiten en langdurende trajecten. De rode draad in ons aanbod? Een keuze voor jongeren en de stad.

We stellen onze jarenlange expertise van het werken met jongeren binnen het jeugdwerk en onze opleidingen ten dienste van het onderwijs, om iedere jongere tot zijn/haar recht te laten komen, ook zij die in de reguliere onderwijscontext niet altijd hun gading vinden. Daarbij vertrekken we steeds vanuit de leefwereld van de jongeren, maar met de stedelijke context als achtergrond. Zonder de kansen én beperkingen van de stad uit het oog te verliezen, maar door de troeven van de stad ten volle uit te spelen, maken we ze tot een waardevolle leeromgeving.

Met ons aanbod richten we ons zowel op de versterking van de jongere zelf, als op leerkrachten, leerkrachtenteams en leerkrachten in opleiding.


Op twee oren slapen?

Blijf overnachten in ons jeugdverblijf centrum in Brussel:

JES blogt:

onderwijs