Als je de slogan ‘Jongeren maken de stad’ gebruikt, dan moet je uiteraard investeren in de mondigheid van kinderen en jongeren en moet je er vervolgens voor zorgen dat hun stem ook gehoord wordt.

Wat het eerste luik betreft, hebben we met JES steeds geïnvesteerd in de ontwikkeling van inspraakmethoden en in de vorming van jongeren rond woordvoerderschap. Uiteraard werken we dan rond de thema’s die jongeren bezighouden, maar daarnaast zoeken we ook naar instrumenten en methoden met voldoende appeal. Een goed voorbeeld daarvan is Lomap, een methode (en een smartphoneapp) waarbij jongeren zich uitspreken rond de publieke ruimte in de stadsbuurt waar ze wonen, spelen en school lopen.

Jongeren een stem geven is één ding, ervoor zorgen dat die stem ook gehoord wordt is iets helemaal anders. Hier zien we het als een opdracht voor JES om jongeren met mekaar, met JES, met beleidsmakers, met stadsplanners en onderzoekers,…  in dialoog te laten gaan.

Zo konden ‘onze’ jongeren dan wel vinden dat hun Bisthovenplein een voetbalplein verdiende (2011), er kwam pas schot in de zaak toen we de burgemeester van Antwerpen uitnodigden om dat met de jongeren te bespreken.

Terugblikkend op de geschiedenis van ons inspraakwerk komen enkele aandachtspunten steeds terug:

  • Inspraak organiseren is niet hetzelfde als jongeren een wenslijst laten opstellen. Zoals in het voorbeeld van het voetbalveldje hierboven, maken jongeren ook afspraken rond de verantwoordelijkheden die ze zelf zullen opnemen.
  • Inspraakprojecten die begeleid worden door JES lopen meestal op een zeker moment ook af. We zorgen er echter voor dat jongeren op dat moment zelfstandig verder kunnen varen.
  • Zowat alle inspraakprojecten van JES zijn partnerschapsprojecten. Zo is de J100 een gezamenlijk project van Antwerpse jeugdorganisaties en werkt onze Brusselse participatiestructuur in ieder wijkproject nauw samen met lokale partners.
  • Waar we met JES in de komende jaren extra op inzetten, is het woordvoerderschap van stedelijke jongeren in de publieke opinie. Eén van de partners waarmee we in dat opzicht een grote sprong vooruit willen zetten is Stampmedia.

Jongeren bouwen mee aan de stad van morgen.