Elk jaar organiseert JES ongeveer 3.500 vrijetijdsactiviteiten. Soms gaat het om een groep kinderen en jongeren die iedere week deelnemen aan de lokale JES-werking, soms gaat het om een eenmalige activiteit in bijvoorbeeld één van onze muziekstudio’s. Soms vindt de activiteit plaats in een infrastructuur van JES, soms gaat het om mobiel jeugdwerk op een plein. Bezoek je op een onverwachts moment de vrijetijdswerkingen van JES, dan kom je sporters, muzikanten, cursisten, knutselaars en gamers tegen. Maar hoe divers ons aanbod en bereik ook is, je herkent steeds de JES-filosofie. De bouwstenen van deze filosofie hebben we voor jou uitgewerkt bij missie & visie.

Centraal in ons vrijetijdswerk staat de leefwereld van kinderen en jongeren. Ze bepalen zelf wat ze gerealiseerd willen zien en we laten hen zelf – meestal als vrijwilliger – participeren in de uitvoering van hun plannen. Uiteraard voorzien we dan (leer-) trajecten waarin het engagement van jongeren meegroeit met wat ze willen en kunnen bijdragen.

De rol van JES is die van ondersteuner en facilitator. Geregeld zijn we ook een inspirator, de geschiedenis van JES staat bol van de initiatieven waarbij we op zoek zijn gegaan naar een vernieuwend en verbeterd vrijetijdsaanbod voor stedelijke jongeren.

Ondertussen werken we bij JES ook met gevorderde vrijwilligersprofielen. Het gaat dan om jongeren die quasi autonoom woordvoerderschap claimen, grotere evenementen op touw zetten, zelf vorming geven in de kadervorming van JES, zelf sociale of culturele organisaties oprichten…

Deze jongeren noemen we stedelijke leiders. De komende jaren werken we met onze partners verder aan een gepast ondersteuningsmodel voor deze jongeren.

Een belangrijke aanvulling is dat onze kijk verder reikt dan de individuele groei van de JES-vrijwilliger. Jongeren maken de stad is een slogan die pas werkt wanneer er jongeren opstaan om daarin het voortouw te nemen.

Op zoek naar een leuke activiteit voor jouw groep jongeren?

Bekijk het aanbod op onze stedelijke websites:

Participatie in de buurt

Stadsavontuur
Multimedia
Vorming

Blijf overnachten in ons jeugdverblijf centrum in Brussel:

Lees meer

vrije-tijd;