Français en bas

Dynamic Learning Space

Puzzel in de namiddag je eigen programma samen en haal eruit wat je nodig hebt!
Ondertussen vind je hieronder ook de presentaties terug die gebruikt werden tijdens de talks, de classics en de NEET debatten.

Klik hieronder op de formats om inhouden en sprekers te ontdekken:

Talks (Boudoir)

Laat je inspireren door 15′ Talks van onder andere:

 • 14:30 – Dimokritos Kavadias (VUB) over stedelijkheid
  PRESENTATIE
 • 14:50 – Mattias De Backer (VUB) over jongeren in de publieke ruimte
  PRESENTATIE
 • 15:10 – Johan Geldof (Stad Gent) over geïntegreerd werken als wijkregisseur
  PRESENTATIE
 • 15:30 – Gitte Van Der Biest (JES) en Jessica Vosters (JES) over hun nieuwe publicatie ‘Gender en de Stad: ‘ Les filles (ne) traînent (pas)
  PRESENTATIE
 • 15:50 – Hanadi Nam (JES) en Wies Leysen (JES) over ons nieuw model rond vindplaatsgericht jobcoachen
  PRESENTATIE
 • 16:10 – Merijn Van de Geuchte (JES) over beleidsgericht of politiserend werken: What’s in a name? Binnen JES zetten we de twee concepten samen in om de stad beter te maken voor kinderen en jongeren
  PRESENTATIE
 • 16:30 – Hafsa Mazgout (JES) en Mohamed El Jattari (Samen Op Straat), 2 van onze Antwerpse PleinPatron(a)s, over hun rol als vrijwilliger in de publieke ruimte en 10 jaar PleinPatrons

Je kan met verschillende van onze sprekers in gesprek gaan aan de ‘Open Space Tafels’.

terug naar boven

Classics (Mezzanine)

We voorzien ook klassieke sessies tijdens onze Dynamic Learning Space:

 • 15u30 – Over de beleidsdomeinen heen… – Kinderen en jongeren hebben noden en verwachtingen die verschillende levensdomeinen overspannen. Vanuit die visie vertrekt geïntegreerd werken, en een opdeling in beleidsdomeinen zit dan soms in de weg. In deze sessie gaan we actief oefenen met de vraag ‘Hoe kunnen we onze beleidspet afzetten en wat levert dat op?’ – Tieme Verlinde (Bataljong)
  PRESENTATIE
 • 14u30 – Fatima-Zohra Ait El Maâti (Imazi.Reine & Kaaitheater) neemt je mee in het verhaal van #HijabisFightBack: hoe het protest tot stand kwam, hoe er beleidsgericht gewerkt werd en hoe anno 2023 een nieuw pad wordt bewandeld om politiserend de kwestie aan te kaarten: ééntje waarbij kunst en artistiek werken een prominente plaats krijgt om meer draagvlak te creëren.
  PRESENTATIE

terug naar boven

Debat (Grenier)

 • 15u30 – NEET to work – in gesprek met Fatima Yassir (SERV), Famke Heylen (JES ), Lise Uten (JES) en Wouter Van Dijck (Solucious, Colruyt Groep) over hoe we NEET-jongeren perspectieven geven op duurzame tewerkstelling. Hoe doen we dat in een samenwerking met werkgevers?
  PRESENTATIE
 • 14u30 – NEET to empower – in gesprek met Thomas Surmont (JES), Mostafa Ameziane (JES ), Claudia Agostinacchio (JES) over hoe we jongeren coachen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Hoe versterken we hen? Hoe doen we dat met behulp van een uitgebreid netwerk?
  PRESENTATIE

terug naar boven

Open Space (Salle des Arches)

Neem plaats aan onze gesprekstafels en ga in gesprek met onze sprekers of stel zelf een thema/vraag/stelling voor in één van de lege slots. Thema’s die al werden ingepland zijn:

 • 14u30 (tafel 1) – Op zoek naar het antwoord op deze vragen met Turid Sintobin (Demos): Hoe bouwen we een sterk geïntegreerd netwerk uit waarin organisaties hun aanbod voor jongeren samenbrengen en hoe versterken we jongeren opdat ze zelf in dat verzamelde aanbod hun weg kunnen vinden?

 • 15u00 (tafel 2) – Dimokritos Kavadias (VUB) over stedelijkheid – zie ook Talks
 • 15u30 (tafel 1) – Over jongeren in de publieke ruimte met Mattias de Backer (VUB) – zie ook Talks
 • 15u30 (tafel 2) – Over geïntegreerd werken in de buurt met Johan Geldof (Stad Gent) – zie ook Talks
 • 16u00 (tafel 1) – Hoe ziet een vrouwvriendelijke stad eruit? Daarover gaat ‘Gender en de stad: Les filles (ne) traînent (pas)’. Ontdek als eerste onze publicatie en ga in gesprek met Esther Mondésir Heurckmans (vrijwilliger JES Brussels), Gitte Van Der Biest (JES) en Jessica Vosters (JES) – Zie ook Talks

Contacteer ons als je nu al een thema op het programma wil zetten.

terug naar boven

Fishbowl debatten (Salon)

In deze debatten worden er enkele plaatsen vrijgehouden voor het publiek dat mee in discussie kan gaan met de genodigden.

 • 14u30 – Stedelijk Leiderschap – In gesprek met Benedicte Roose (departement Cultuur, Jeugd en Media), Thomas Petit (Formaat) en Ayoub Ben Abdeslam (Foyer vzw) over ondernemende jongeren die buiten de bestaande structuren initiatieven ontwikkelen waarmee ze nieuwe doelgroepen bereiken en het jeugdwerk innoveren.
 • 15u15 – Politiserend werken – in gesprek met Amar Zouggaghi (JES) en Mohamed Laghbali (LEJO) over de rol van de jeugdwerker in de politiserende activiteiten van jongeren
 • 16u00 – Geïntegreerd werken – In gesprek met Benjamin Dalle (Vlaams Minister van Jeugd, Brussel, Media en Armoedebestrijding) en Els van Effelterre (JES) over het belang van geïntegreerd werken en hoe dat mogelijk te maken.

terug naar boven

Levende CongresBib (Foyer & Salle des Arches)

Je kan gaan snuisteren in onze levende CongresBib. Denk aan boeken, podcasts, filmpjes, maar ook collega’s waarbij je live getuigenissen kunt raadplegen over hun werk met jongeren in de grootstad.

Je vindt hier ook onze NEET-corner terug waar onze jobcoaches je meenemen in de wereld van de jongeren waar ze mee aan de slag gaan.

Ook stellen we een stukje van ons mobiele Open Lab op in de bib waar je onder andere inzichten en quotes kan vereeuwigen en mee naar huis kan nemen

Heb je zelf publicaties en andere media die je graag wil delen? We zorgen ook voor een Publiekstafel in onze bib.

terug naar boven

Speaker’s Corner (Salle des Arches)

Een spreekgestoelte en een publiek. Meer heb je niet nodig.
Heb jij vanuit jouw organisatie een interessant verhaal, kader, project … te delen? In onze Speakers Corner neem je (10′) zelf het woord.

Contacteer ons als je nu al een idee of vragen hebt.

terug naar boven

Mini-Workshops (Foyer & Salle des Arches)

ervaar zelf hoe JES en partners aan de slag gaan …

 • Groepsdynamica
  We zijn bij JES overtuigd van de kracht van het ervaringsgericht werken. Een combo van opdrachten en reflectiemethodieken laten je het potentieel en de impact ervan ervaren.
 • Hoe kan je de stad leefbaarder, aangenamer en vrijer maken voor meisjes en vrouwen? Girls Make The City verenigde jonge vrouwen uit Brussel die rond deze vraagstelling gewerkt hebben. Het resultaat? Een spel dat op het congres in een demoversie gespeeld en geëvalueerd wordt door Julie Van Garsse (Zijkant) en Danielle Fernandes (VUB).

terug naar boven

Naar Buiten

Nood aan een frisse neus. Je hebt ook buiten twee mogelijkheden tot inspiratie:

 • Silent disco rond werken in de Publieke Ruimte
  Werken in de publieke ruimte… Hoe begin je eraan? Tijdens een silent disco wandeling dompelen we je onder in de buurt en laten we je het zelf ontdekken en ervaren.
  Joy de Pau (JES), Lukas Van Antwerpen (JES)
 • Kijk naar de publieke ruimte door de bril van het straathoekwerk (FR)
  Onze Brusselse straathoekwerkers nemen je mee in de buurt voor een observatie-oefening.
  Ulrik Tobback (JES), Taii Oualieddine (JES)

terug naar boven

Nog veel meer

Geloof het of niet, we doen nog meer om leerervaringen en uitwisseling te stimuleren tijdens onze Dynamic Learning Space. Denk aan quotes, visual harvesting, wandelende infopunten, etc.
Tot dan!

terug naar boven

Waarom een Dynamic Learning Space?

Bij JES zeggen we niet enkel graag wat we doen. We doen ook graag wat we zeggen. Bij het ondersteunen van leer- en ontwikkelingstrajecten zijn de jongeren zelf verantwoordelijk voor hun traject. In onze Dynamic Learning Space ligt de verantwoordelijkheid en keuze voor wat je doet en leert bij jou als deelnemer. Wij voorzien een crea(c)tieve context met diverse teasers en werkvormen ter inspiratie, verdieping en uitwisseling en jij puzzelt je eigen programma samen om eruit te halen wat je nodig hebt.

Dynamic Learning Space – FR

Composez votre propre programme dans l’après-midi et tirez-en ce dont vous avez besoin !

Nous n’avons traduit que les parties accessibles à un public francophone.

Cliquez sur les formats ci-dessous pour découvrir les thèmes et les intervenants :

Talks (Boudoir)

Laissez-vous inspirer par exposés de 15′, présentés, entre autres, par :

 • 14:30 – Dimokritos Kavadias (VUB) sur l’urbanité

 • 14:50 – Mattias De Backer (VUB) sur les jeunes dans l’espace public

 • 15:10 – Johan Geldof (Ville de Gand) sur le travail intégré en tant que directeur de quartier

 • 15:30 – Gitte Van Der Biest (JES) en Jessica Vosters (JES) sur leur nouvelle publication ‘Gender en de Stad:
  Les filles (ne) traînent (pas)

 • 15:50 – Hanadi Nam (JES) et Wies Leysen (JES) sur notre nouveau modèle de coaching professionnel axé sur les ressources

 • 16:10 – Merijn Van de Geuchte (JES) sur le travail politique ou la politisation: What’s in a name? Au sein de JES, nous combinons ces deux concepts afin de céer une ville meilleure pour les enfants et les jeunes.

 • 16:30 – Hafsa Mazgout (JES) et Mohamed El Jattari (Samen Op Straat), 2 de nos PleinPatron(a)s anversois, sur leur rôle en tant que bénévoles dans l’espace public et sur les 10 ans de PleinPatrons

Vous pouvez dialoguer avec plusieurs de nos intervenants lors des “tables Open Space”.

Haut de page

Open Space (Salle des Arches)

Prenez place à nos tables de discussion pour échanger avec nos intervenants ou proposez votre propre sujet/question/position dans l’un des créneaux libres.

Une des tables sera mise à disposition pour les conversations en français.

Haut de page

Bibliothèque (Foyer & Salle des Arches)

Vous pouvez consulter notre bibliothèque vivante. Pensez à des livres, des podcasts, des vidéos, mais aussi à des collègues où vous pouvez consulter des témoignages en direct sur leur travail avec les jeunes dans la métropole.

Vous trouverez également notre NEET corner où nos job coaches vous emmènent dans le monde des jeunes avec lesquels ils travaillent.

Nous avons également installé un morceau de notre Open Lab mobile dans la bibliothèque où vous pouvez immortaliser des idées et des citations et les emporter chez vous, entre autres choses.

Vous avez vos propres publications et autres médias que vous aimeriez partager ? Nous mettrons également à votre disposition une table d’audience dans notre bibliothèque.

Haut de page

Speakers Corner (Salle des Arches)

Une chaire et un public. C’est tout ce dont vous avez besoin.
Vous avez une histoire intéressante, un cadre, un projet… à partager au sein de votre organisation ? Dans notre ‘Coin des Orateurs’, vous prenez vous-même la parole (10′).

Contactez-nous si vous avez déjà une idée ou des questions.

Haut de page

Ateliers (Salle des Arches)

Découvrez par vous-même comment le JES et ses partenaires travaillent

Dynamique de groupe
Chez JES, nous sommes convaincus du pouvoir du travail expérientiel. Une combinaison de tâches et de méthodologies de réflexion vous permet d’expérimenter son potentiel et son impact.

Haut de page

A l’extérieur (FR)

Besoin d’une bouffée d’air frais ? Regardez les espaces publics à travers les lunettes du travail de rue

Nos éducateurs de rue bruxellois vous emmènent dans le quartier pour un exercice d’observation.
Ulrik Tobback (JES), Taii Oualieddine (JES)

Haut de page

Beaucoup Plus

Croyez-le ou non, nous faisons encore plus pour encourager les expériences d’apprentissage et les échanges dans notre ‘Dynamic Learning Space’. Pensez aux citations, au ‘visual harvesting’, aux points d’information ambulants, etc.

Haut de page

Pourquoi une ‘Dynamic Learning Space’?

Chez JES, nous n’aimons pas seulement dire ce que nous faisons. Nous aimons aussi faire ce que nous disons. Lorsque nous soutenons des parcours d’apprentissage et de développement, les jeunes sont responsables de leurs propres parcours. Dans notre Dynamic Learning Space, la responsabilité et le choix de ce que vous faites et apprenez vous incombent, à vous, le participant. Nous fournissons un contexte créa(c)tif avec diverses amorces et formes de travail pour l’inspiration, l’approfondissement et l’échange, et vous élaborez votre propre programme pour en tirer ce dont vous avez besoin.


Haut de page