Eind 2021 wisselden we onze caravan in Kuregem in voor de JES-box, een houten gebouw op de site van circularium. Straathoekwerkers Brahim en Salim toverden er de grijze betonnen parking, samen met de jongeren, om tot een gezellige hang- en ontmoetingsplek.  Wij gingen een kijkje nemen en gingen in gesprek.  

Hoe kwamen jullie op het idee voor dit project?

Brahim Vanaf het begin wilden we de semi-publieke ruimte rondom het gebouw opfrissen, zodat onze jongeren zich hier thuis kunnen voelen maar ook zodat buurtbewoners mekaar hier kunnen ontmoeten. Toen we de projectoproep Bruss-it van de VGC zagen, kwam dit overeen met onze eigen wensen. We wilden de ruimte vergroenen, activeren, en er een leuke plek van maken. Vanaf het begin hebben we jongeren bij het hele proces betrokken. Bij ons staat de behoefte van de jongeren altijd voorop. De een wil misschien een fris likje verf op de muur om de boel op te fleuren, terwijl de ander liever een terras wil aanleggen of nieuwe fitnessapparatuur  wil bouwen. Zodra we het eens zijn, gaan we aan de slag. Op die manier zijn de jongeren echt actief betrokken bij het project.

Dus de ideeën komen voornamelijk van de jongeren en niet zozeer van jullie als initiatiefnemers?

Salim Absoluut! Maar we betrekken niet alleen de jongeren, ook de buurtbewoners zijn voor ons belangrijk. Ook met hen zijn we in gesprek gegaan. Samen met alle betrokkenen hebben we de mogelijkheden en beperkingen bekeken en zo een keuze gemaakt. Uiteindelijk wilden ze zo de caravans renoveren, een muurschildering aanbrengen, een terras bouwen, plantenbakken plaatsen en een buitensportinfrastructuur installeren.  Dankzij de subsidie die we via Bruss-it kregen, konden we heel wat van deze zaken realiseren. Daarnaast zijn we nog op zoek gegaan naar extra financiering, bijvoorbeeld voor de sportinfrastructuur.

Brahim We hebben wel wat tegenslagen gekend. In de eerste plaats liepen we veel vertraging op, omdat de werken aan ons gebouw niet klaar waren. En daarna kregen we meermaals te maken met vandalisme. Een van onze twee caravans hebben we uiteindelijk moeten weg doen, omdat het te veel zou kosten om die nog te renoveren. De andere caravan, ooit van onze vrijwilliger Adil geweest, konden we binnen het tijdsbestek en budget niet volledige renoveren. Helaas is Adil overleden in een tragisch ongeval, de caravan was een geschenk van zijn ouders. Deze caravan willen we zeker nog verder oplappen want we willen hem onder meer ook gebruiken in een project om laagdrempelige juridische dienstverlening te organiseren

Fijn om te horen hoe jullie iedereen in de omgeving betrekken bij het project. Wat heeft het project teweeggebracht?

SalimDe grootste verandering is toch wel de dynamiek die hier ontstaat. Bijvoorbeeld, we hebben nu buiten fitnessapparatuur staan waar een vrijwilliger trainingen zal geven. Maar iedereen is ook buiten de trainingen welkom om aan sport te doen.  Ook werken we samen met een andere organisatie uit de buurt,Oasis, voor de plantenbakken. Zij komen mee de planten onderhouden en gaan onze jongeren ook vormen. Het terras is nu een ontmoetingsplek geworden waar mensen van alle leeftijden kunnen samenkomen en met elkaar kunnen praten, zelfs als wij er niet zijn. De muurschildering brengt kleur in de quartier en zorgt zo voor een mooie sfeer. Het voegt echt iets positiefs toe aan deze buurt.

Waarom vinden jullie het zo belangrijk om jongeren en vrijwilligers te betrekken?

Salim Jongeren moeten het gevoel hebben dat ze een verschil kunnen maken in hun omgeving en dat hun mening ertoe doet. Het is ook cruciaal dat ze zich hier thuis voelen. Neem bijvoorbeeld de JESbox: het zijn de jongeren zelf die dit samen met enkele vakmensen hebben gebouwd. Het zijn de jongeren zelf die nu mee met Laurane van vzw Degré47 het terras bouwden én het zijn de jongeren zelf die samen met graffitiartiest Dema van collective CNN 199 meewerkten aan de muurschildering. Ze assisteerden de vakmensen, waardoor ze zich bekwaam voelden en verantwoordelijkheidsgevoel kregen. Dit speelt trouwens een belangrijke rol in onze relatie met de jongeren.

Brahim Alleen de fitnessapparatuur werd door een externe partij, Outdoormove geplaatst, maar dat kon ook niet anders. Recyclart vzw hielp met de renovatie van de caravan. Daar was de participatie van de jongeren ook beperkter, in zo’n kleine ruimte is dat moeilijker werken. Bovendien regende het ook voortdurend.

SalimOnze aanpak is simpel: we doen alles samen met onze jongeren. Wij staan achter hen en ondersteunen hen waar nodig. De jongeren zijn ontzettend trots op hun prestaties hier. Als we even terugkijken naar enkele jaren geleden, toen ze betrokken waren bij de opbouw van de JES-box, zagen deze jongeren echt hun waarde in. Het gaf hen echt voldoening. Dat is voor ons zeer belangrijk.

Ik neem aan dat jullie hier niet enkel met jongeren de ruimten inrichten?

Salim De noden zijn hier groot. We proberen jongeren individueel en op maat te ondersteunen. We putten uit ons netwerk en onze contacten om te helpen met allerlei zaken, zoals informatie verlenen, werk zoeken, schoolbegeleiding, juridische hulp, en meer.

Brahim Elke jongere heeft een unieke benadering nodig op basis van hun individuele behoeften. Sinds kort hebben we ook een vrouwelijke straathoekwerkster die specifiek op de noden van meisjes en vrouwen kan focussen. Het is ook belangrijk om jongeren verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven.

Salim Onze jongeren kunnen hier ook zelf activiteiten organiseren. Wij bieden hen een stevig kader en de nodige ondersteuning. Denk aan sportieve evenementen, leuke animaties in de buurt, en af en toe zelfs een gezellige BBQ. Het is fijn om te zien hoe betrokken en actief ze zijn! 

Tot slot, wat betekent de JESbox voor jullie en de vrijwilligers?

Salim Hier vinden de jongeren een vertrouwde omgeving waar ze zich op hun gemak voelen. Het biedt hen zekerheid en helpt hen om hun problemen even te vergeten. Ze kunnen hier gewoon rondhangen of een koffie komen drinken, maar ook gamen of studeren als ze dat willen.  Er is genoeg ruimte voor alles. En natuurlijk, het is ook een geweldige plek om nieuwe contacten te leggen. Het voelt als een tweede thuis.

Met dank aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Outdoormovevzw Dégré47, Recyclart vzw, Oasis  Demaone en al onze jongeren en vrijwilligers

Bij ons staat de behoefte van de jongeren altijd voorop

Straathoekwerkers

salim.abomulay@jes.be; brahim.lhichou@jes.be;