Stedelijk Leiderschap

Jongeren maken de stad! Om dat waar te maken willen we hen met JES in een gunstige positie brengen. Maar daarvoor moeten we kunnen rekenen op stedelijke leidersfiguren. Je hebt immers sterke jongeren nodig om andere jongeren te versterken, om buurten in beweging te krijgen en om te wegen op het stedelijke jeugdbeleid.

Al verschillende jaren zien we doorheen de JES-werkingen gevorderde vrijwilligersprofielen opstaan. Het zijn jongeren die instroomden als deelnemer in een lokale werking of kadervormingscursus, kozen voor een logisch vervolg als JES-vrijwilliger en vandaag dat engagement hebben omgezet in een uitgesproken leiderschapsengagement. Met wat ze ondernemen willen ze iets betekenen voor de buurt of gemeenschap waarin ze zijn opgegroeid, en daarin nemen ze anderen mee op sleeptouw. We noemen hen stedelijke leiders. Samen verbinden, engageren, empoweren en inspireren ze.

Woordvoerderschap, events, sociaal-sportieve praktijken, eigen organisatie oprichten …

We zien deze jongeren woordvoerderschap claimen, grotere (culturele) evenementen op touw zetten, zelf vorming geven in de kadervorming van JES, sociale of culturele organisaties oprichten … Voorbeelden zijn onze jaarlijkse cultuurevenementen van JES zoals ‘BIG in BXL’ (Brussel) of ‘Dance Dust’ (Antwerpen) die creatieve jongeren grotendeels zelf in handen hebben, het oprichten van een eigen bokswerking JES-fit of een danswerking Rashata (Antwerpen).

Maar we zien ook initiatieven in andere domeinen ontstaan. Zo ontstaan er Brusselse collectieven met JES-roots die zich inzetten voor nieuwe jeugdwerkinitiatieven in kwetsbare buurten.

Een derde groep coachen we als stedelijke woordvoerders. Als vertegenwoordigers van hun generatie voeren ze een maatschappelijk debat met andere stedelijke actoren (niet in het minst met stedelijke beleidsvoerders). Een voorbeeld waarin dat inmiddels structureel werd uitgewerkt en waar JES mee aan de kar trekt, is de Antwerpse J100. Deze jongeren blijven kiezen voor JES als uitvalbasis om hun engagement waar te maken. JES investeert dan ook in coaching en ondersteuning, steeds vertrekkende vanuit de noden en verwachtingen van de jongeren zelf.

We investeren daarbij ook samen met de jongeren in een grotere zichtbaarheid en een maximalisering van de impact van de stedelijk leiderschapstrajecten.

We willen ons ondersteuningsmodel ook verder vorm geven in een samenwerking met partners. Zo bekijken we o.a. samen met Formaat, StampMedia, Chiro en BAM hoe we elkaar kunnen versterken.

Ik geniet ervan om jongeren te zien openbloeien.  Daarom wil ik me inzetten om stedelijke leiders te helpen om hun projecten te verwezenlijken.