'Investeren in meisjes is investeren in een sterkere samenleving'

...

Ze zijn jong, gedreven en hebben één gemeenschappelijke ambitie: ruimte voor meisjes creëren en hun stem laten horen. In Antwerpen brachten we op de internationale vrouwendag 70 jonge vrouwen bij elkaar om te debatteren over ruimte voor meisjes, seksualiteit, veiligheid en jeugdwerk. Wat vinden zij belangrijk? Waar liggen ze wakker van? En hoe kunnen we onze activiteiten nog meer op meisjes afstemmen?

Nood aan eigen bewegingsruimte

Iris, EVC-medewerker bij JES, vertelt: We merken dat veel meisjes nood hebben aan een aparte meisjeswerking. Meisjes hebben vaak andere interesses dan jongens. Zo n aparte meisjeswerking geeft hen dan een soort mentale veiligheid, een plek waar ze echt zichzelf kunnen zijn. We bereiken hiermee meisjes die we anders niet zouden bereiken. 

Seksualiteit

Radia, ACB-begeleider bij JES, voegt eraan toe: We merken dat het voor jonge vrouwen niet gemakkelijk is om over seksualiteit te praten. Het thema dient het best besproken te worden in een kleine en veilige groep. Er is veel nood om hierover te spreken en tegelijk niet altijd veel ruimte om dit diepgaand op te pakken. We nemen dit zeker mee naar de toekomst om hiervoor ruimte te blijven creëren binnen de werkingen. We nodigden voor het event Jong & van zin uit, zij kunnen hierin een interessante partner zijn.”

Een gevoel van veiligheid

Daphne, EVC-medewerker bij JES, zat mee rond de tafel: “Ik ben geschrokken van hoeveel nare getuigenissen er naar boven kwamen. Bijna alle dames aan tafel hadden ervaringen met geweld of agressie. Anderzijds ben ik wel blij dat de dames met hun verhaal naar buiten kwamen. Er was niet genoeg tijd om elk gesprek tot in de diepte uit te praten. Dit geeft me nog meer reden om hiermee aan de slag te gaan en het thema niet uit het oog te verliezen!”

Buiten de lijntjes kleuren

Yamina, jeugdwerkster bij JES vertelt: Uit onderzoek blijkt dat meisjes vanaf een bepaalde leeftijd hun ding niet meer vinden in standaard jeugdwerk of een klassieke woensdagnamiddagwerking. Ze krijgen een honger naar meer: maatschappelijk engagement opnemen, projecten opstarten, hun horizon verbreden &”

“Diezelfde honger merkten we bij onze meisjeswerking in JACO De Branderij in Borgerhout. We gingen al aan de slag in een crèche om werkervaring op te doen en organiseerden activiteiten voor vluchtelingen. De meisjes nemen telkens zelf het project in handen en hebben daardoor echt het gevoel dat ze een verschil kunnen maken. , aldus Yamina.

Filip Balthau, coördinator in JES Antwerpen, vat de dag samen:
Samen met jongeren denken we de laatste jaren veel na over de positie van meisjes binnen onze jeugdwerkingen en hoe het nóg beter kan. De noden en wensen van onze JES-meisjes zijn duidelijk: er moet blijvend en meer geïnvesteerd worden in aandacht en veilige ruimte voor dames in de stad.”

“Meisjes willen niet enkel gelijke kansen tijdens de vrije tijd, maar ook in het onderwijs, opleidingen en de arbeidsmarkt. Meisjes krijgen hun agenda beleidsmatig minder snel op de kaart. Dit in tegenstelling tot jongens, die meer zichtbaar zijn in de publieke ruimte en bijgevolg in het oog springen van beleidsmakers. Dus blijven ijveren voor ruimte voor meisjes is broodnodig. 

We streven naar een Antwerps platform met organisaties die dezelfde passie en inzet voor dames in de stad delen. Interesse? Contacteer ons!

Geschreven door Iris Adriaenssens, Radia Assou, Daphne Reinehr en Nele Hoste

Ik ben geschrokken van hoeveel nare getuigenissen er naar boven kwamen. Bijna alle dames aan tafel hadden ervaringen met geweld of agressie.