J100 in Antwerpen: een plek waar jongeren hun verhaal kwijt kunnen

...

Sinds 1 augustus zet Margot Van Look als projectmedewerker bij JES haar schouders onder de J100. De J100 is een project van Antwerpse jeugdorganisaties (waaronder JES) om de positie van jongeren in de stad te versterken door hen een stem te geven en hen in dialoog te laten gaan.

Waarover wordt er allemaal gesproken binnen de J100? Welke themas komen zoal aan bod?
Margot: Er wordt over heel wat verschillende onderwerpen gesproken. Op dit moment zijn de “hot items”: politie, media, samenleving, seksualiteit, werk, vrijwilligers/vrije tijd, probleemjongeren, drugs en alcohol.

Met wie gaan de jongeren allemaal in dialoog?
Margot: Maandelijks gaan de jongeren met elkaar in dialoog. Op deze bijeenkomst zijn er telkens een 50-tal jongeren aanwezig. In november 2016 hielden we ook een J100-top. Hier komen er minstens 100 jongeren op af om met elkaar te praten. Dit schooljaar komt er zeker nog zo een J100-top! Daarnaast zijn er ook gesprekken met politici. Er komt een themacollege “jeugd” aan en een lijsttrekkersdebat waarbij de jongeren de kans krijgen om in gesprek te gaan met politiekers. Ook proberen we in contact te komen met politiemensen, journalisten of media-experts als we het hebben over de thema’s “politie”, “media” &

Wat is de “Droomhut” en hoe ontstond het idee voor de “Droomhut”?
Margot: De droomhut is een soort boomhut in het midden van de stad waar jongeren van de J100 hun eigen plekje kunnen vinden. Het idee is ontstaan tijdens een brainstormsessie waarbij jongeren op zoek gingen naar wat ze met de J100 graag willen bereiken. Eén van de volgende uitspraken kwam hierbij naar voren: Toen ik een kind was, droomde ik ervan om tijd te spenderen in een boomhut. Je woont in de stad in een appartement of huisje en niet alle huizen hebben een tuin. Aan bomen in de publieke ruimte mag je niet komen omdat je dan een GAS-boete krijgt. Dus heb ik nooit een boomhut kunnen maken en er nooit in kunnen spelen.  (citaat J100-jongere M. Aoulad) Op dit idee is verder doorgedacht en zo zijn we tot het concept van de droomhut gekomen.

Waar zal de Droomhut komen? Wanneer zal ze klaar zijn?
Margot: De droomhut zal zijn plekje krijgen op Spoor Oost in Antwerpen. Alle jongeren van Antwerpen zullen hier gebruik van kunnen maken. We hopen begin 2018 te kunnen starten met de bouw en in de zomer van 2018 een gigantisch openingsfeest te kunnen geven.

Waarom is er in Antwerpen nood aan een J100/Droomhut?
Margot: Heel wat jongeren in Antwerpen kampen met het gevoel niet meer gehoord te worden. J100 biedt een plek waar jongeren wel hun verhaal kwijt kunnen en in gesprek kunnen gaan met elkaar over de grenzen van jeugdwerkingen heen. Op deze manier komt men in contact met elkaar waardoor we de polarisering een stuk tegengaan.

Wanneer vinden de volgende bijeenkomsten van J100 plaats? Wie kan daar allemaal naartoe komen?
Alle jongeren van Antwerpen zijn welkom op de bijeenkomsten van de J100. Er wordt aan teambuilding gedaan, er zijn brainstormsessies over de thema’s seksualiteit en politie en er worden gesprekken met politici voorbereid. 25 november hebben we een eerste wijkwandeling in Borgerhout waar jong en oud op aanwezig kan zijn.

J100 biedt een plek waar jongeren wel hun verhaal kwijt kunnen en in gesprek kunnen gaan met elkaar over de grenzen van jeugdwerkingen heen.