Niet voor Klagers: verbeter je schoolbuurt!

...

Niet voor klagers is een participatief traject van JES Brussels waarbij leerlingen, van de laatste graad Brussels secundair onderwijs, aangemoedigd worden een actieve bijdrage te leveren tot het verbeteren van de eigen schoolbuurt.

Wat? Actief burgerschap!

JES Brussels ondersteunt leerlingen van idee tot uitvoering en laat hen zo eigenaar worden van het sociale of ruimtelijke verbetertraject dat ze uittekenen. Via de praktijk laten we deelnemers kennis maken met alle facetten van

actief burgerschap

en hoe ze hier zelf mee aan de slag kunnen. Op het einde van het traject komen de leerlingen samen om hun ideeën om te zetten in concrete acties.

Hoe?

In deze testfase gingen we aan de slag met leerlingen van het 6de jaar kantoor van het Sint-Guido Instituut uit Anderlecht.

Samen met de leerlingen gingen we op ontdekking in de schoolbuurt en brachten met behulp van Lomap de positieve en negatieve aspecten in kaart. Deze smartphone-app en fotografietool gaf de leerlingen de kans hun mening te geven over hun schoolbuurt en dit op een leuke en intuïtieve manier. Op basis van de foto s en de indrukken die werden opgedaan, dachten de leerlingen verder na over wat zij belangrijk vonden en op welke manier ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de eigen schoolbuurt: sensibiliseren of activeren, een petitie of enquête, een ludieke actie & We gaan na welke stappen ondernomen moeten worden om van een idee tot de uitvoering van een resultaatsgerichte actie te komen: hoe stel je een draaiboek op, welke partners zijn er nodig, hoe kom je aan materiaal, welk budget heb je nodig… Vandaag zijn de leerlingen bezig met het verder uitwerken van 3 concrete projecten.

Voor de realisatie van de projecten kregen we een bedrag van 3000 euro, ter beschikking van de Koning Boudewijn Stichting. Hierdoor blijft het traject niet bij een theoretische oefening, maar kunnen de leerlingen hun ideeën ook echt uitvoeren. Een belangrijke meerwaarde en een duidelijk signaal voor de leerlingen dat hun mening van belang is én dat ze door hun handen zelf uit de mouwen te steken een verschil kunnen maken!

Ook voor JES Brussels is dit een leerproces om samen met jongeren een sterk traject uit te bouwen waarbij jongeren ervaren hoe zij zich kunnen ontpoppen tot een actieve burger.

Ben je leerkracht? Kom te weten wat JES aanbiedt voor scholen!