JES heeft er een nieuwe gezicht bij: Merijn is de nieuwe coördinator van het team jeugdwerk en vrije tijd van JES Brussels. Samen gaan we voor het ondersteunen van jongeren via activiteiten en projecten in de zoektocht naar hun plaats in de stad.

Wie is Merijn?

Merijn is 34, heeft gestudeerd voor leerkracht, maar startte zijn loopbaan bij Chiro. Hij begon als regionaal medewerker bij Chirojeugd Vlaanderen en groeide door tot inhoudelijk coördinator van de Chiro. Daar was hij vooral bezig met de inhoud en focuste zich op de maatschappelijke opdracht en maatschappelijke thema’s: diversiteit, racisme en politiserend werken. In die functie leerde hij JES kennen. Samen met JES zette hij mee de animatorcursus op van Chiro Brussel en JES Brussels tijdens de paasvakantie.

Waarom koos je voor JES?

“JES is impactvol, betekenisvol, beseft dat jongeren de toekomst zijn. JES versterkt jongeren en hun plaats in de stad op een innovatieve en geïntegreerde manier. Maar toch blijven ze als organisatie bescheiden, dat vind ik schoon.”

Hoe ga jij je job als coördinator jeugdwerk & vrije tijd invullen?

“In de eerste plaats ga ik het team begeleiden en coachen op een horizontale manier: ervoor zorgen dat de collega’s in hun kracht staan, hen ondersteunen zodat ze kunnen schitteren in wat ze doen. Niet enkel als medewerker van JES, maar ook als mens.”

“Het jeugdwerkteam bezit ook antennes en voelsprieten: zij weten wat er leeft bij de jongeren. Dit kunnen we nog versterken zodat we kunnen inspelen op vragen en noden van jongeren, onze strategie en visie verder bepalen.”

“Tot slot ben ik zowel een brugfiguur voor de verschillende JES-teams als voor het jeugdwerklandschap. Het Brusselse netwerk leren kennen is een van mijn prioriteiten. Ik trek er de komende periode veel op uit om zoveel mogelijk mensen en partners te leren kennen.”

Lees ook het artikel: “Gender en de publieke ruimte

Merijn Van de Geuchte

Waar zie je uitdagingen of kansen?

“We zijn uniek op vlak van jeugdparticipatie in de publieke ruimte en creëren een samenhang tussen de vrijwilligers uit verschillende wijken en jeugdparticipatie. We moeten dit behouden en versterken.”

“Door in te zetten op jeugdcultuur kunnen we kunstinstellingen doorbreken in hun denken. Als je kijkt naar ons jeugdcultuurfestival BIG in BXL in samenwerking met De Beursschouwburg en hoe dit gedragen werd door jongeren. Jongeren hebben zoveel in hun mars, zoveel talenten en willen echt de verantwoordelijkheid dragen die komt kijken bij het organiseren van een festival.”

“We mogen ons meer positioneren in de wijken, meer inzetten op onze signaalfunctie en nog meer jongeren versterken in hun competenties, in hun wijk, gemeenschap, op school … Opgroeien in de stad brengt veel meer uitdagingen mee dan dat we vaak beseffen. We moeten ook mee blijven in het denken van jongeren, weten waarover ze ’s nachts wakker liggen. Daarnaast mist er soms wat zichtbaarheid en fierheid. Jeugdwerkers zijn bescheiden en vinden het normaal wat ze realiseren. Maar ze mogen echt fier zijn op wat ze doen.”

Welke boodschap wil je nog meegeven?

“De voorbije periode kwamen een aantal pijnpunten naar boven: de prestatiedruk op school, beperkte toegang tot internet, gebrek aan openbare ruimte waar jongeren zichzelf kunnen zijn, negatieve beeldvorming, racisme, politiegeweld … We zien de jongeren, we zien hen écht. En proberen er zoveel mogelijk te zijn op allerlei manieren. Ook al is het soms moeilijk werken, hou steeds in je achterhoofd waarom je doet wat je doet.”

Lisa De Pelsmaeker, juni 2021