Trajecten

JES gelooft in het vaak onontdekt potentieel van vele jongeren, ook zij die in hun onderwijsloopbaan al wat watertjes doorzwommen hebben. Vertrekkend vanuit het positieve bouwen we samen met de jongere een traject op maat uit.

JES organiseert daarom verschillende trajecten gericht op een stedelijke, jonge doelgroep in het secundair onderwijs in samenwerking met of voor onze onderwijspartners. We begeleiden jongeren in hun onderwijsloopbaan door hen te versterken in algemene sleutelcompetenties (initiatief nemen, samenwerken, respect tonen…) en hen meer zicht te geven op hun loopbaancompetenties (wat kan ik? wat wil ik? wat motiveert mij? welke stappen moet ik nog zetten? …). We doen dit vanuit een competentiegerichte aanpak waarbij we jongeren zelf laten ervaren wat hun sterktes en werkpunten zijn en hen hierover laten reflecteren. De jongere staat dus mee aan het stuur van zijn traject en bepaalt mee wat de volgende stap is.

Duaal leren

Om als jongere een duaal leertraject aan te vatten waarbij je op de werkvloer kunt leren, moet je al over een aantal competenties beschikken (bv kunnen doorzetten, flexibel zijn, initiatief nemen…).  Jongeren moeten met andere woorden “arbeidsrijp” zijn, hieraan werken we bij JES in onze aanloopfase.

Lees meer

Transitietrajecten

Tijdens transitietrajecten worden jongeren aangemoedigd om hun onderwijskwalificatie te behalen of begeleiden we hen naar een duurzame overgang naar werk.

Lees meer

NAFT

Om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, biedt JES ondersteuning aan jongeren die omwille van welzijnsaspecten het risico lopen uit te vallen. Met NAFT (naadloze flexibele trajecten) versterken we jongeren in hun zelfbeeld zodat ze terug sterker staan en aansluiting kunnen vinden bij school en opleiding.

Lees meer

Project stage-uitval

Voor jongeren uit voltijdse BSO scholen biedt JES Gent trajecten aan, waar we ondersteuning bieden om stage-uitval te voorkomen. Hierbij kunnen we zowel preventief als curatief te werk gaan. We bieden zowel vorming aan, als begeleiding op maat.

Lees meer

Met steun van:

Zo stoer doen, dat hoeft niet meer. Nu heb ik een houding.

Meld jongeren aan voor één van onze trajecten:

Brussel:

benjamin.scheers@jes.be;

Gent:

lieselotte.mares@jes.be;