EYES

EYES

Empowering Youth through Entrepreneurial Skills

De EYES-aanpak combineert ondernemerschapseducatie met persoonlijke coaching en een digitaal platform.

Een deel van de jongeren (14 procent) in Noordwest-Europa heeft geen werk of volgt geen opleiding (NEET). Dit kan ertoe leiden dat deze jongeren langdurig uitgesloten worden van de arbeidsmarkt.

Om dit probleem tegen te gaan is ondernemerschapseducatie een Europese prioriteit. Binnen het netwerk van het EYES-project gaan partners hun expertise bundelen om een aanpak te realiseren die afgestemd is op maat van de specifieke doelgroep en de specifieke noden.

Eén van de krachtige uitgangspunten is dan ook dat de jongeren effectief en actief worden betrokken in het ontwikkelingsproces. Mede hiervoor zal JES instaan alsook de uiteindelijke testing en ontwikkeling van een training voor trajectbegeleiders. De aanpak wordt overgedragen aan het EYES-netwerk, die dit verder zal ontwikkelen en overdragen aan andere steden (EU breed).

De deelnemers aan dit project zijn: Ruhrgebied, Groot Londen, Lille en verschillende kennispartners in Tilburg en de Vlaamse driehoek.

Het project is tot stand gekomen dankzij het subsidieprogramma van Interreg NWE en heeft een looptijd van 36 maanden (2018-2021).

Meer informatie: nweurope.eu.

Met steun van:

Meer info?

jeroen.bels@jes.be;