Rapport jongeren in actie

Brussel in transitie: de jeugd in actie

De klimaatcrisis: één van de grote maatschappelijke kwestie van vandaag. Om de klimaatopwarming en vervuiling aan te pakken moet je iedereen meekrijgen. Maar hoe zien jongeren dat? Is de klimaattransitie wel een prioriteit voor hen? En hoe zorgen we ervoor dat ze zich betrokken voelen?

JES ging op zoek naar antwoorden op deze vragen. Tussen mei 2023 en maart 2024 gingen we in gesprek met jongeren via bevragingen en workshops in scholen en jeugdorganisaties. Waaraan denk je als je het woord “klimaatverandering” hoort? Doe je iets in je alledaagse leven om duurzamer te leven? Hoe kunnen we de betrokkenheid van jongeren verhogen? Daarbij ging het JES niet enkel puur over klimaat, maar ook over burgerparticipatie. Als we jongeren willen betrekken, moeten we ervoor zorgen dat ze hun zeg krijgen. Op welke manier willen ze bij het klimaatbeleid betrokken zijn?

Samen met Forum des Jeunes – die een eigen bevraging en workshopreeks met jongeren samenstelde – nodigde JES ook professionals uit milieu- en jeugdorganisaties uit voor een uitwisselingsmoment.

Dit resulteerde in de inbreng van meer dan 300 jongeren en professionals, de basis voor een rapport met aanbevelingen voor de Brusselse regering om de betrokkenheid van jongeren bij de klimaattransitie en het klimaatbeleid te versterken.

Kortom, een merkbaar gebrek aan interesse blijkt onder andere te wijten aan een gebrek aan informatie. Zo vertelt meer dan de helft van de jongeren dat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over de klimaatkwestie. Daardoor voelen ze zich minder gesterkt om er hun mening over te uiten. De sleutel tot betere kennis hieromtrent ligt bij school en sociale media. Daarnaast heerst er ook een gevoel van moedeloosheid bij Brusselse jongeren. Projecten en vormen van burgerparticipatie met een concrete impact kunnen die moedeloosheid echter wegwerken. Het gebrek aan rolmodellen en representativiteit zijn dan weer extra drempels die meer betrokkenheid bemoeilijken.

Dit project werd mogelijk gemaakt door subsidies van Leefmilieu Brussel en gerealiseerd in samenwerking met Forum des Jeunes, die met Franstalige jonge Brusselaars in gesprek gingen en hierover een aanvullend rapport uitbrachten.

Ontdek de aanbeveling van JES Brussel in het onderstaande rapport:

Downloads

De betrokkenheid van jongeren bij de klimaattransitie en het klimaatbeleid in Brussel

Meer info?

cecile.leclercq@jes.be;