SIM-ME

SIM-ME

Screening, intake en matching van jongeren in Duaal leren of Werkplekleren

We stellen vast dat veel leerlingen kiezen voor het deeltijds onderwijs vanuit een negatieve ingesteldheid. Ze zijn schoolmoe of hebben een slechte schoolervaring achter de rug. Van een bewuste en positieve keuze voor duaal leren of werkplekleren is er te vaak geen sprake. Daar wil SIM-ME graag iets aan veranderen.

Samen met een aantal Gentse onderwijspartners ontwikkelden we een methodiek voor Screening, Intake en Matching (SIM-ME) van deze jongeren. De methodiek geeft niet alleen de jongeren inzicht in zichzelf, maar geeft ook leerkrachten, trajectbegeleiders en werkgevers een inzicht in wat zij van de leerlingen (mogen) verwachten.

Ben je geïnteresseerd in ons project?

Dan moet je zeker het SIM-Me draaiboek bekijken! Hierin lees je heel concreet wat wij ontwikkeld hebben.

In een aparte bundel vind je de resultaten en aanbevelingen die uit het project voortvloeiden terug. Met een beschrijving van de uitgewerkte workshop en de bijhorende werkfiches kan je effectief aan de slag om de motieven en kwaliteiten van jongeren, en hun leerloopbaanstrategie in kaart te brengen.

Heb je vragen of ondersteuning nodig bij het uitwerken of organiseren van assessments of training van personeel rond begeleidershouding en objectief observeren!? Neem dan contact op met jeroen.bels@jes.be

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij ESF.

Van een bewuste en positieve keuze voor duaal leren is er te vaak geen sprake. Daar wil SIM-ME graag iets aan veranderen.

Meer info?

jeroen.bels@jes.be;
Met steun van:

Gerelateerd nieuws

https://www.jes.be/blog.php?id=167