WERKR8!

WERKR8!

Het concept van WERKR8! is eenvoudig: een ‘businessplan’ van een werkzoekende of student op één overzichtelijk blad. Het ordent in eerste instantie informatie die al beschikbaar is vanuit eerdere ervaringen en activiteiten.

De werkzoekende, student of werknemer én de begeleider of leerkracht krijgen enerzijds een duidelijk beeld op vaardigheden, wensen, randvoorwaarden, hulpbronnen, … en werken anderzijds aan een realistisch beeld over de eisen van de arbeidsmarkt en de werkgever. Door vraag én aanbod in kaart te brengen, creëren we een extra dimensie: de meerwaarde van de kandidaat voor de werkgever. Met deze marketingbril op de neus zet WERKR8! aan tot actie.

WERKR8! is bedoeld voor:

  • leerkrachten en trajectbegeleiders die jongeren en werkzoekenden voorbereiden op werk.
  • Zij die een manier zoeken waarop jongeren en werkzoekenden hun sterktes beter kunnen uitdrukken.
  • Wie een rode draad mist door het leer- of begeleidingsproces.
  • Zij die een nieuwe invalshoek zoeken waarmee werkzoekenden en leerlingen het heft zelf meer in handen nemen.

Meer lezen over WERKR8! of materiaal downloaden? www.werkkracht.wordpress.com.

WERKR8! transformeert op die manier werkzoekenden tot loopbaanondernemers die hun eigen loopbaan in handen nemen.

Meer info?

jeroen.bels@jes.be;
Met steun van: