Straathoekwerker Taii deelt zijn verhaal

...

Taii werkt als straathoekwerker bij JES Brussels. Maar dat was niet van in het begin zo. Hij leerde JES kennen als vrijwilliger, door aan de praat te raken met straathoekwerker Kris. Vandaag zijn we tien jaar later en kent Taii het Sint-Remy park in de wijk Maritiem in Molenbeek, waar hij werkt als straathoekwerker, door en door.

Werken voor JES

“Ik ben begonnen als vrijwilliger bij JES en stond tijdens activiteiten in voor logistieke zaken bv. het installeren van geluidsmateriaal. Ik heb veel aan dat vrijwilligerswerk gehad want ik leerde dingen bij, kon Frans en Nederlands oefenen en kwam op die manier in contact met andere organisaties zoals Recyclart en de Vaartkapen. Ik had op dat moment geen geldig verblijf en kon alle bijdragen goed gebruiken. 

In 2013 kreeg ik antwoord op mijn regularisatieaanvraag, die ik in 2009 indiende. Binnen drie maanden moest ik van de Dienst Vreemdelingenzaken een arbeidscontract kunnen voorleggen. Toen bood JES mij de kans om aan de slag te gaan als groepswerker. Niet evident om iemand aan te werven zonder geldige verblijfsvergunning, uit het buitenland kwam, zonder specifiek diploma en niet perfect Franstalig of Nederlandstalig is. 

Als ik spreek met andere organisaties merk ik op dat de meeste straathoekwerkers met twee op pad gaan. Bij ons is dat anders, wij zijn meestal alleen. Er valt voor beide manieren iets te zeggen. Altijd alleen zijn is soms moeilijk, maar het is makkelijker om een vertrouwensband met iemand op te bouwen en diepgaande gesprekken te hebben als je één op één contact hebt. Maar het één sluit het ander niet uit. 

Waarom straathoekwerk?

Als groepswerker heb ik trappenhallen van de sociale woningen aan de 5 blokken  opgeknapt met jongeren die veel aandacht nodig hebben, die het niet gewend zijn elke dag op tijd te zijn en niet de beste arbeidsethos hadden. In de wijk Maritiem was er geen straathoekwerker meer. Ik wilde graag veranderen en omdat ik al ervaring had, leek me dat een makkelijke overgang. Voor JES zou dat ook makkelijker zijn dan een hele nieuwe persoon aan te nemen, ik had het idee dat ik een beetje nieuwe energie aan het project kon geven in Maritiem, de groepswerker stond er daar alleen voor. 

Als groepswerker had ik een goed zicht op wat straathoekwerk is, want ik zag de straathoekwerkers van ons team bezig. Maar in Maritiem was het niet helemaal hetzelfde, ik werkte samen met iemand van de gemeente die van me verwachtte dat ik jongeren naar haar toe leidde om werk te zoeken. Ik heb proberen duidelijk te maken dat straathoekwerk verder gaat dan dat, dat we werken aan een vertrouwensrelatie en dat dit tijd vraagt. Maar ik wilde haar ook tegemoet komen en begon enthousiast mijn visitekaartje uit te delen. Straathoekwerk vraagt tijd om de wijk te observeren, kennis te maken. Die focus op werk is één ingangspoort in het contact met jongeren, maar niet de enige & En zeker niet de belangrijkste. 

Ondertussen bouwden we met de jongeren zelfs een meisjeswerking uit! We zorgen ervoor dat de dingen blijven vooruitgaan voor de mensen die het Sint-Remy plein wonen en gebruik maken van het park. Als straathoekwerker ga ik de straat op, maar ik zorg ook voor ondersteuning van collega s. Het is bv. goed als er nog iemand extra aanwezig is tijdens activiteiten, die verantwoordelijk is voor het gebruik van de zaal & 

Op dit moment ben ik verantwoordelijke van het project in Maritiem en ondersteun ik de groepswerker en de zaalverantwoordelijke. Maar ik blijf ook enkele individuele dossiers opvolgen. Groepswerk, animaties, groepsvormingen, individueel werk, & Het loopt eigenlijk een beetje door elkaar als je samenwerkt. Het draait rond vertrouwen opbouwen. Zo een vertrouwensband opbouwen hangt af van de werkwijze van de werker, iedereen heeft zijn manier, zijn persoonlijkheid, zijn achtergrond. Ik probeer de mensen altijd op hun gemak te stellen zodat we over alles kunnen spreken. Ik doe dit op verschillende plaatsen: bij ons op bureau, op café, tijdens een match, tijdens een bezoek aan diensten & 

Uitdagingen

Jongerencultuur

Soms is het een moeilijke job, bv. als we niets kunnen veranderen aan de situatie van de jongere omdat het systeem niet werkt of omdat er administratieve blokkades zijn. Het is ook niet makkelijk werken met jongeren als er geen respect is. Daarnaast komen we ook mensen tegen met psychische problemen. Als straathoekwerker moet je de cultuur van de jongeren begrijpen. Zo niet, dan zal je moeilijker connectie kunnen maken. 

Voor mij is werken in een Nederlandstalige omgeving een rijkdom, die ik met mijn Nederlandstalige collega s kan delen.”

Partners

Werken met de partners is belangrijk, maar niet altijd gemakkelijk omdat ze soms een andere visie hebben of een andere werkwijze. Maar als we het belang van de jongeren centraal zetten, dan werkt het goed. Het werken met een zaal is nieuw voor ons, we leren elke dag bij. Het is natuurlijk niet onze kerntaak: we moeten nu contracten opstellen, een uurrooster maken, activiteiten voorbereiden, testen hoe de groepen werken, wie aanwezig is, wie niet of de samenwerking goed loopt. De eerste 4 maanden hebben we contacten gelegd met dansgroepen, een boksclub & De activiteiten worden georganiseerd door partnerorganisaties en enkele jongeren uit de wijk. 

Verantwoordelijkheid geven aan jongeren

Sinds de heraanleg van het park gaat het beter. De door het organiseren van activiteiten is het begrip tussen verschillende gemeenschappen verbeterd. Dit is een werk op lange termijn, een werk van jaren. We blijven inzetten op projecten die jongeren verantwoordelijkheid geven, door hun uit hun dagelijkse context te halen, door buiten de wijk te trekken, door te reizen, werk laten doen, hun waarden bijbrengen als respect voor de ouders en ouderen, hun kennis laten maken met de realiteit, burgerschap bij te brengen. Nu onze ploeg op Maritiem compleet is, zouden we ook wat willen inzetten op wat meer discipline in het gebruik van de zaal, meer vorming geven als animator aan de jongeren van de wijk en nog meer samen werken met partners. 

Ken jij de wijk Maritiem en het Sint-Remy park?

De mensen die rondhangen in het park zijn vooral Rom, veel mensen van Marokkaanse origine, maar ook enkele Belgobelgen en mensen van Afrikaanse origine. Vooral kleine kinderen en jongeren vinden hun weg naar het park. Veel jongeren zoeken naar een vakantiejob en spreken ons daarop aan. Wij proberen hun dan te helpen via de collega s van de trajectbegeleiding. Eigenlijk zoeken de trajectbegeleiders naar werk met jongeren vanaf 18 jaar, maar voor ons maken ze al eens een uitzondering. De diensten uit de wijk zijn vaak overbevraagd en de jongeren vinden niet altijd aansluiting. De trajectbegeleiders helpen ons doordat ze contacten hebben met bedrijven en jongeren kunnen doorverwijzen.”

Als straathoekwerker moet je de cultuur van de jongeren begrijpen. Zo niet, dan zal je moeilijker connectie kunnen maken.