PleinPatrons

In Antwerpen, Brussel en Gent worden in verschillende buurten jonge vrijwilligers opgeleid tot PleinPatron. PleinPatrons zijn jongeren die de omgeving kennen als hun broekzak. Ze zijn een aanspreekpunt voor kinderen, jongeren, hun ouders en andere pleingebruikers. Als animatoren zorgen ze ook voor een groter jeugdwerkaanbod.

Een PleinPatron:

  • Stimuleert ontmoeting op het plein
  • Is aanspreekbaar tijdens evenementen
  • Ondersteunt activiteiten
  • Informeert en verwijst door
  • Heeft een voorbeeldfunctie
  • Communiceert rustig en duidelijk
  • Geeft en krijgt vertrouwen
  • Kan omgaan met moeilijke situaties
  • Overlegt met zijn coach als hij voor een dilemma staat

Projectaanpak

Het project van ‘PleinPatrons’ draait om de jongeren tussen de 18 en 25 jaar die als ‘PleinPatron’ fungeren en werken op verschillende pleinen in de wijk/buurt. Een PleinPatron heeft de taak om van een plein een plaats te maken waar iedereen welkom is, waarbij hij of zij de heersende dynamiek van het plein in acht neemt. PleinPatrons zijn eerst en vooral jongeren die de omgeving kennen als hun broekzak. Ze groeiden er op en zijn zelf intensief gebruiker van de publieke ruimte. Maar het zijn ook jongeren met een groeipotentieel. Ze willen als vrijwilliger iets betekenen voor de wijk en mits opleiding en coaching nemen ze een engagement op als steward of animator. En dat werkt aanstekelijk. Ook andere jongeren willen dan deel uitmaken van een equipe die zich inzet voor de buurt en daarvoor waardering terugkrijgt.

Taken

Het takenpakket van een PleinPatron is tweeledig. Enerzijds moet hij de werking op het plein verbeteren. Dit kan door sport en spel te organiseren, maar ook door als vertrouwenspersoon op te treden voor de jongeren die actief zijn op het pleintje. Door andere jongeren te betrekken bij de pleinwerking wordt het vertrouwen in elkaar groter, waarna er op een respectvolle manier met elkaar omgegaan kan worden en er minder conflicten ontstaan. Ook proberen de PleinPatrons iedereen te betrekken op het pleintje door een brede selectie aan activiteiten te organiseren. Anderzijds biedt de PleinPatron ook ondersteuning aan evenementen die georganiseerd worden op het plein. De PleinPatron speelt een bemiddelende en ondersteunende rol tussen de organisator van het evenement en de buurt.

Opleiding

In een eerste stap gaat het PleinPatrons-project op zoek naar mogelijke PleinPatrons. PleinPatrons hanteert een bottom-up aanpak. Zo worden jongeren met interesse in vindplaatsgericht jeugdwerk gestimuleerd om PleinPatron te worden. PleinPatron-kandidaten worden doorlopend gezocht door de coaches. De coaches zijn jeugdopbouwwerkers die actief zijn in de wijken/buurt van de pleinen. Zij zijn ook gekend in de buurt. De kandidaten voor PleinPatrons zijn in de eerste plaats gebruikers van de verschillende pleinen en kwamen zo al in contact met de coaches. Op vraag van de coaches, kunnen de kandidaten starten met hun opleiding voor PleinPatron. De opleiding tot PleinPatron bestaat uit een vormingspakket dat zich meer richt op vindplaatsgericht werk. Zo zijn de kandidaten in staat om animator te zijn in de openbare ruimte of tijdens publieke evenementen. Na het afronden van de opleiding krijgen de PleinPatrons tevens een attest mee.

Het effect van het traject bij de vrijwilligers zelf is ook niet te onderschatten. Uit interviews met de PleinPatrons blijkt dat ze zich danig bewust zijn van hun voorbeeldfunctie naar de andere jongeren op het plein toe. Terwijl conflicten tussen jongeren vroeger al snel met gebalde vuist afgehandeld werden, zijn de PleinPatrons nu de initiatiefnemers om het gesprek aan te gaan.

In de pers:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/18/gentse-jongeren-kunnen-pleinpatrons-worden

We zijn als een grote broer voor de jongeren.

Snel naar:

Pleinpatrons Gent