Vrijwilligers

JES zou niet bestaan zonder de inzet van al haar vrijwilligers. Maar liefst 500 stedelijke jongeren nemen vandaag een engagement op als JES-vrijwilliger. Samen met hen brengt JES een positief verhaal dat de vrijwilliger, de buurt én de stad versterkt.

De aandacht van de JES-medewerker gaat vooral uit naar de coaching van deze vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is voor JES een manier om met jongeren in contact te komen en een leeromgeving creëren waarin jongeren versterkt worden en hun talenten kunnen ontwikkelen. We zien jongeren verantwoordelijkheden opnemen, hun grenzen verleggen en een duidelijk zichtbaar verschil maken in hun omgeving. Jongeren worden steeds meer mede-eigenaar van de buurt, stad en samenleving waarin ze opgroeien.

JES slaagt er daarbij in om een specifiek publiek te bereiken en warm te maken voor vrijwilligerswerk; jongeren uit de grootstad met een super diverse sociaal-economische en culturele achtergrond.

Er zijn verschillende vrijwilligersprofielen aan de slag bij JES, elk worden ze op een gepaste manier begeleid en ondersteund. Jongeren die als vrijwilliger groepen willen begeleiden, kunnen bij JES een animator-, hoofdanimator- of instructeurscursus volgen.

Al verschillende jaren zien we ook jongeren opstaan die hun vrijwilligersengagement omzetten in een uitgesproken leiderschapsengagement. Ze willen daarmee iets betekenen voor de wijk of gemeenschap waarin ze zijn opgegroeid. We vatten dat onder de term stedelijk leiderschap.

De ervaring die we verwierven op het werkveld, vertaalden we naar een vormingsaanbod. JES-medewerkers nemen je mee in onze aanpak van werken met vrijwilligers én JES-vrijwilligers lichten toe hoe zij dat ervaren.

Empowered by JES

Wat maakt van JES zo’n sterke vrijwilligersorganisatie? Hoe gaan we aan de slag met vrijwilligers en wat is onze JES-methode? Je hoort het best van onze vrijwilligers zelf! Zij kunnen je als geen ander vertellen waarom ze zich engageren en wat het betekent om vrijwilliger te zijn bij JES.

Journalist Matthias Van Milders sprak af met verschillende vrijwilligers uit diverse JES-werkingen. Hij kwam terug met een aantal portretten die een inzicht geven in wie onze vrijwilligers zijn en wat hen drijft.

Lees hieronder het e-book.

Ik krijg op weinig plaatsen zoveel vertrouwen als hier

Snel naar het aanbod op onze stedelijke jongerenwebsites:

Lees meer

vrije-tijd