Straathoekwerk

Het straathoekwerkteam van JES bestaat al meer dan 25 jaar. Vandaag zijn onze straathoekwerkers actief in de Maritiemwijk, Kuregem, Anneessens en Oud Molenbeek.

Waarom straathoekwerk?

JES heeft de werkvorm van het straathoekwerk omarmd omwille van enkele goede redenen:

  • Een straathoekwerker stapt zelf op de jongeren af, niet omgekeerd. En op die manier, door zelf de leefwereld van jongeren op te zoeken, bereiken straathoekwerkers jongeren die anderen niet bereiken.
  • We zijn solidair met jongeren die sociaal uitgesloten worden of jongeren die zich in ieder geval uitgesloten voelen. In een eerste diagnose zien we vaak een verstoorde relatie tussen jongeren en maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs, politie, hulpverlening …
  • We werken vanuit vertrouwen, en in de relatie tussen jongeren en straathoekwerkers is alles bespreekbaar. Vaak – en daar kunnen we niet omheen – krijgen we dan te maken met jongeren die in zeker opzicht ontmoedigd zijn. Een gebrekkig zelfvertrouwen in combinatie met het ontbreken van een netwerk dat hen ondersteunt en inspireert, duwt jongeren in het defensief.
  • Maar eigen aan het straathoekwerk (en ook aan de JES-aanpak in het algemeen) is dat we steeds vertrekken vanuit het potentieel van jongeren, hun kracht primeert op welk deficit dan ook. Dat neemt niet weg dat straathoekwerkers actief zijn in tal van levensdomeinen waar de weg vrijgemaakt moet worden. De straathoekwerker kent de sociale kaart als zijn / haar broekzak en kan overweg met vraagstukken rond huisvesting, tewerkstelling, gezondheid, de inrichting van de publieke ruimte en zoveel meer.
  • Verder is het belangrijk om nog op te merken dat straathoekwerk gefaseerd verloopt, in dat opzicht wordt weleens verwezen naar de find – mind – bind methode. Met de jongeren aan het stuur van hun eigen traject kan een strategie uitgewerkt worden om stappen te zetten in de richting van zelfredzaamheid. Bij JES merken we dat straathoekwerkrelaties een vervolg kennen met stappen naar werk, een vrijwilligersengagement, een opleiding …

NEXT level Straathoekwerk

,Hierboven ligt een focus op het individuele functioneren van jongeren, en onze straathoekwerkers slagen er ook steeds beter om samen met andere voorzieningen – binnen en buiten JES – jongeren een duwtje te geven in de richting van hun ambities. Zo stelden we in de Brusselse wijk Kuregem een equipe samen waar de straathoekwerker samenwerkt met een groepswerker in de vrije tijd en een jobcoach. Nu we in die wijk reeds enkele jaren actief zijn, zien we vrijwilligerswerk ontstaan met jongeren als animator van kinderwerkingen, we zien ook woordvoerderschap ontstaan met jongeren die de buurt een stem geven.

En daarmee komen we uit bij een andere straathoekwerkdimensie, die van de collectieve versterking. De investering van een straathoekwerker in individuele jongeren, heeft ook een meerwaarde voor de wijken en gemeenschappen.

Als geen ander weet een straathoekwerker signalen op te vangen en de wijk en haar voorzieningen door te lichten vanuit het perspectief van de insider.

En vanuit JES houden we de overlegkanalen met instellingen en beleidsmakers steeds open. Want al zijn we vaak zeer kritisch over de manier waarop wijken bestuurd en (niet) bediend worden, we zijn ook steeds bereid om samen op zoek te gaan naar structuren en voorzieningen die beter tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de lokale bevolking.

Voorbeelden daarvan zijn samenwerkingen met stadsplanners, een structureel overleg met jongeren en politie, een samenwerking met de verstrekkers van opleidingen in de logistieke sector …

Meer weten over straathoekwerk bij JES

Aanverwante werkvormen van JES in Gent en Antwerpen inspireren zich op de straathoekwerkmethode maar hebben een meer specifieke, minder generieke invalshoek. We denken dan aan de coaching van jongeren naar werk via outreach en activering of de werking ‘PleinPatrons’waar jongeren een verbindende functie hebben in de publieke ruimte.

Straathoekwerkexpertise

Via de JES Academy geven we onze straathoekwerkexpertise door.

Onze aanpak is laagdrempelig: we zoeken onze ‘gasten’ op in hun natuurlijke omgeving zoals straten, pleintjes, cafés, metrostations. We werken op hun ritme: hun vragen en waarden staan centraal.

Snel naar:

Publicaties