Werkpalet zet jongeren op weg naar werk

...

JES in Gent neemt het voortouw in het project WERKPALET. Met dit project willen we jongeren aanspreken die afhaakten op school, niet werken en ook niet in een opleiding of begeleiding zitten. Samen met hen willen we stappen zetten die hen dichter bij een job brengen. In het jargon worden die jongeren wel eens de zogenaamde NEET-jongeren genoemd. ‘NEET’ slaat op Not in Employment, Education or Training. En zo zijn er, in Vlaanderen in het algemeen en in Gent in het bijzonder, helaas veel.

Met z’n vieren

We kunnen dit als JES Gent niet alleen. Daarom werken we in een partnerschap: maar liefst vier vzw’s gaan binnen dit project op zoek naar jongeren die zelf de weg niet vinden en meer steun of een extra duwtje in de rug nodig hebben. We realiseren dit project samen met vzw Jong, Compaan vzw en De Stap/Word Wijs als onze onderwijspartner.

Een boon voor werk

Dat doen we elk vanuit onze eigen expertise. Het thema ‘werk’ is niet nieuw voor JES en al helemaal niet voor JES Gent. Met het project ‘De Werkweg’ dat in 2013 van start ging in Gent, werd veel expertise ontwikkeld en kwam de nood voor dergelijke initiatieven wel erg duidelijk bloot te liggen. Ook vzw JONG en Compaan zijn geen onbekenden in het landschap van de zoektocht naar werk voor de meest kwetsbare jongeren. Met De Stap/Word Wijs kleuren we ons Werkpalet verder in. Zij zijn de evidente Gentse onderwijspartner in dit verhaal. Vier musketiers dus!(virtueel) outreachend werken

Net omdat het om wel erg kwetsbare jongeren gaat, zullen we met z’n allen de jongeren opzoeken in hun eigen omgeving, vertrouwen opbouwen en de tijd nemen om samen obstakels te overwinnen. Het project wil jongeren tussen 18 en 25 jaar oud op weg zetten naar werk. We gaan effectief de wijken in en gaan vanuit een bestaand netwerk van jeugdhuizen, andere organisaties, op de pleintjes, in de straten, tijdens evenementen, op zoek naar jongeren die dat extra duwtje nodig hebben. We gaan voor een vernieuwde virtuele vorm van vindplaatsgericht werken: we willen ook aanwezig zijn op sociale media, fora, … want ook dat zijn vindplaatsen. Compaan en onze onderwijspartner gaan via een breed netwerk outreachen: de geijkte paden worden even verbreed om zo de meest kwetsbare jongeren alsnog aansluiting te doen vinden.

Money money money

Wij worden hiervoor gesubsidieerd door ESF, Stad GENT, de Vlaamse overheid en dit in een partnerschap met VDAB. Ook dat mag gezegd!

Voor JES kan je terecht bij Griet De Wachter (coördinator Gent) en bij Hanadi Nam (arbeidstrajectbegeleider).

Net omdat het om wel erg kwetsbare jongeren gaat, zullen we met z’n allen de jongeren opzoeken in hun eigen omgeving, vertrouwen opbouwen en de tijd nemen om samen obstakels te overwinnen.