Voor wie doen we het?

JES is er in de eerste plaats voor kinderen en jongeren uit de stad tussen 6 en 35 jaar. Onze medewerkers werken met jongeren in en rond Antwerpen, Brussel en Gent. We bereiken jaarlijks ongeveer 50.000 jongeren en worden ondersteund door 500 jonge vrijwilligers waarop we kunnen rekenen.

De doelgroepen die we bereiken vallen niet eenduidig te omschrijven. In dat opzicht weerspiegelen ze de diversiteit van de stad. Voor jongeren die het moeilijk hebben om hun plek op te eisen in de publieke ruimte, op de arbeidsmarkt, op school, als vrijwilliger in het jeugdwerk… bieden we extra ondersteuning.

JES is een praktijkorganisatie die een brede kijk heeft op wat jongeren bezighoudt en hoe je op een doeltreffende en duurzame manier met hen aan de slag kunt gaan. In de JES Academy willen we die expertise delen met het brede werkveld en met het (jeugd-)beleid. Doordat zowel eerstelijnswerkers als jongeren de rol van expert opnemen, kunnen we professionals op een unieke manier onderdompelen in de stedelijke realiteit en de werkwijze van JES.

Daarnaast hebben we ook een aanbod voor het jeugdwerk (Vlaams en internationaal) dat met haar vrijwilligers bij JES terecht kan voor vormingsmodules rond methodisch werken in een stedelijke context.

De ambities van jongeren reiken verder dan wat we met JES zelf kunnen bereiken. Daarom zijn we steeds op zoek naar partnerorganisaties die het netwerk van JES, maar ook dat van de jongeren kunnen versterken. We werken op dit ogenblik samen met tal van werkgevers, lokale overheden, hoger onderwijs en universiteiten, cultuurhuizen, jeugdverenigingen… en onze uitnodiging tot samenwerking blijft altijd gelden.

Jongeren maken de stad!